Verkavelingsvoorschriften

Ons advies aan wie op het punt staat een bouwgrond te kopen is de dienst ruimtelijke ordening van zijn gemeente te raadplegen om zich ervan te verzekeren dat de informatie over de betreffende kavel juist is.

We zien immers de laatste tijd een trend waarbij verkavelingsvoorschriften niet altijd alle informatie bevatten en de gemeentelijke diensten dus aanvullende gegevens dienen te verstrekken. Soms volstaat het even te zoeken op internet om het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) te vinden, maar lang niet altijd. Er is absoluut nood aan een gecentraliseerd systeem, want uit ervaring weten wij dat Geopunt onvoldoende werkt als centrale toegang om de juiste informatie te kunnen vinden.