kaart, kadaster, geopunt

Verkavelingsvoorschriften

Ons advies aan wie op het punt staat een bouwgrond te kopen is de dienst ruimtelijke ordening van zijn gemeente te raadplegen om zich ervan te verzekeren dat de informatie over de betreffende kavel juist is. We zien immers de laatste tijd een trend waarbij verkavelingsvoorschriften niet altijd alle informatie bevatten en de gemeentelijke diensten…

Continue Reading →